Get Adobe Flash player

Oferuję wykonanie dokumentacji projektowej instalacji z branży sanitarnej w poniższym zakresie:

- projekty instalacji zewnętrznych:

 • sieci i przyłączy wodociągowych
 • sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej
 • sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej j.w.
 • sieci i przyłączy gazowych
 • sieci gazowych wysokiego ciśnienia oraz stacji gazowych
 • sieci ciepłowniczej przydomowych oczyszczalni ścieków zbiorników szczelnych i rozsączających      

- projekty instalacji wewnętrznych:

 • wewnętrznych instalacji wodociągowych 
 • wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
 • wewnętrznych instalacji gazowych 
 • instalacji wentylacji mechanicznej 
 • instalacji klimatyzacji 
 • instalacji centralnego ogrzewania 
 • węzłów cieplnych kotłowni opalanych paliwem stałym i płynnym   

- współpracuję w zakresie opracowania:

 • projektów sieci i instalacji energetycznych 
 • projektów branży drogowej 
 • projekty zjazdów z dróg publicznych 
 • projekty związane z rozbiórką obiektów budowlanych