Get Adobe Flash player

Oferuję pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji z branży sanitarnej w poniższym zakresie:

  • instalacje wod-kan,
  • instalacje centralnego ogrzewania,
  • instalacje wentylacji i klimatyzacji,
  • instalacje gazowe,
  • sieci i przyłącza wod-kan,
  • sieci i przyłącza ciepłownicze,
  • węzły cieplne i kotłownie.
Oferuję również usługę kierowania budową oraz odbiorów powykonawczych.